Priser

blommigt mönster bakgrund

Efter en undersökning eller behov av mer omfattande behandling så lämnar vi alltid ett kostnadsförslag. Priset blir individuellt då man som patient får ekonomiskt stöd av försäkringskassan. Varje år får man som patient ett ekonomiskt bidrag. Det består av ett ATB (allmänna tandvårdsbidraget) och ett högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget får man 1 juli varje år och kan sparas i upp till två år. Högkostnadsskyddet hjälper dig som behöver mer omfattande tandvård vilken är ersättningsberättigande hos försäkringskassan.

Vi tar ej emot barn och unga under 24 år.

ATB-nivåer:

24-29 år och över 65 år: 600 kronor per år

30-64 år: 300 kronor per år

Högkostnadsskydd:

Upp till 3000 kronor: du betalar fullt pris

Mellan 3000-15000 kronor: du får 50% av referenspriset

Över 15000 kronor: du får 85% av referenspriset